HİZMETLER

M&A Birleşme ve satınalma danışmanlık hizmetleri 
CFI AG’nin Birleşme ve Satınalma uzmanları başarılı işlemler için aşağıdakilere inanırlar:
• Hedefleri n veya potansiyel alıcıların belirlenmesinde açık mantık
• Hem alıcıya hem de satıcıya nerede değer katabilecek bir M&A stratejisinin tesbiti. 
Avrupa Birliği ve çevresindeki ülkelerdeki kuvvetli varlığımızla, CFI AG özellikle orta büyüklükte, sahipleri tarafından yönetilen ve aile şirketlerine yurtiçi ve uluslararası M&A işlemlerinde yardımcı olmaktadır. 

M&A Satış tarafı süreci
Bir işletmeyi satmak istemenin çeşitli sebepleri olabilir; ancak başarılı bir satışın anahtarı hazırlık sürecidir.
CFI AG M&A uzmanlarımız tüm adımlarda müşteriye yardımcı olmak için gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.
Uzmanlığımızla yapılacak yüz yüze görüşmeler neticesinde, işlemin önemli safhalarını içeren bir harekât planı ve potansiyel alıcılara sunulacak uygun belgeler oluşturulmaktadır.
Geniş ağımız, müşterinin hedeflerine göre finansal veya stratejik alıcıların bir listesini derleyecektir. 
Alıcıya ulaştıktan sonra, satıcı işini yürütmeye odaklanabilirken, CFI AG ekibi anlaşmayı bitirmek için gerekli finansal, yasal ve müzakere adımlarını yürütecektir

M&A Satınalma süreci
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin çeşitlendirme stratejisi, firmaların büyümeyi hızlandırmasını, rekabet gücünü artırmasını, mevcut ürün hatlarını büyütmesini ve yeni coğrafi alanlara ve pazar segmentlerine girmesini sağlar. 
M & A anlaşmaları, varlıkların ve kaynakların harici satın alımıyla söz konusu kurumsal hedeflere önemli bir rol oynamaktadır. 
CFI AG, potansiyel satıcıyı başarılı bir almak için hedeflenen endüstrileri özetleyerek ve adayların değerlendirilmesi için kullanılacak ölçütleri açıkça kararlaştırmak amacıyla, kendine özgü bir strateji oluşturmak üzerine odaklanacaktır.
Ekibimiz, muhtemel şirketi, alıcının kriterlerine göre analiz edecek ve hedef şirketin boyutunu, sektörünü, özelliklerini, finansal pozisyonunu ve coğrafi konumunu gösteren bir profil oluşturacaktır. 
CFI AG’nin müşterileri, potansiyel bir satıcıya ulaşmak için CFI AG’nin veri tabanına ve uluslarasrsa JPAağına erişmekten yararlanacaklardır. 
Müşteri belirli bir hedef şirket üzerinde karar kıldığında, CFI müzakere sürecinden sorumlu olacak ve işlem koşullarını belirleyecektir. 

CFI AG’s sectors of operation:

 • Accessorizes Production
 • Automotive
 • Banking
 • Building Construction
 • Carpentry
 • Diet Food Productions
 • Digital Communication
 • Dried Food Products
 • Electronic Labels
 • Gas and Electricity
 • Hotels, Accommodation
 • Land transport
 • Manufacture of metal products
 • Manufacture of plastic products
 • Manufacture of wood frames
 • Manufacture of electric sweepers/washers
 • Photovoltaic
 • Plastic Packaging Elements
 • Radiology Centers
 • Telecommunication and Broadcasting
 • Textile
 • Tiles, kitchen and bathrooms distributor